BAKGRUND

Kintore Kompetens ägs och leds av Birgitta Dickson och Rolf Dickson Könberg.

Med nätverk av kompetens omkring sig – på bredden, djupet och på allvar. Och med den största diskretion.

Mångårig erfarenhet från näringsliv, politik, ideell och offentlig sektor. I olika roller och med skilda perspektiv. Berikande och lärorikt.

Entreprenöriell dynamik, samhällsbygge och ekonomiska slutsatser i politisk kontext. Till det förståelse och kunskap om företagandets villkor. Och tillväxtlust!