Om Kintore

Namnet Kintore stammar från Keithklanens, och därmed Dicksonsläktens, skotska vagga.

Klanens valspråk är Veritas vincit – Sanningen segrar.

Våra kunder återfinns främst bland mellanstora och stora bygg- och fastighetsbolag, men även mindre, ägarledda bolag som vill utvecklas inom fastighetsbranschen.

Kintore Kompetens ägs och leds av Birgitta Dickson och Rolf Dickson Könberg. Vi samarbetar med närstående företag med kompetens inom bland annat fastighetsekonomi, transaktion, värdering, juridik, arkitektur, kommunikation och politik.

Vi har en mångårig erfarenhetsbakgrund från näringsliv, politik, ideell och offentlig sektor samt ett brett kontaktnät inom en mängd sektorer. Vi har en tydlig förståelse och även känsla för företagandets villkor, politiska realiteter och samhällsfrågor i bred mening.

 

Våra värderingar

Vi är engagerade, vi gillar utveckling och vi bryr oss

Vi är lyhörda för kunden, marknaden och samhället

Vi står för kvalitet och långsiktighet