Tjänster

Våra projekt inleds med en research/kartläggning och analys. Beroende på uppdragets art samspelar vi med fastighetsmarknadens olika aktörer, med fastighetsägare, investerare, kommuner, offentliga bolag och beslutsfattare på olika nivåer. Vi har en bred  samverkan med arkitekter, transaktionskonsulter, fastighetsjurister och tekniska konsulter.

Fastighetsutveckling

 • Fastighetsutveckling i tidiga skeden från råmark till färdig fastighet eller vid konvertering
 • Råd och stöd vid bygg- och fastighetsutvecklingsprocesser
 • Utveckling av kommersiella koncept
 • Bistånd vid kommunala beslutsprocesser, markanvisningar, detaljplaner och bygglov

Transaktion

 • Strategisk rådgivning – Köp/säljrådgivning
 • Stöd i förvärvsprocesser – anbud, due dilligence, avtalsförhandlingar, finansiering
 • Stöd i säljprocesser – värdering, upprättade av prospekt, avtalsförhandlingar
 • Stöd vid offentliga upphandlingar – ramavtalsupphandling eller direktupphandling

Förvaltning

 • Hyresförhandlingar
 • Upphandling och kvalitetssäkring av fastighetsförvaltning
 • Utveckling och uthyrning av förvaltningsfastigheter
 • Stöd till och värdeskapande processer för egenanvändare